«VĀRDS VĀRDĀ»
                                                                      TULKOJUMI           
TEMATIKA: TEOLOĢIJA. GARĪGĀ DZĪVE

 Jozefs Racingers  

Pāvests Benedikts XVI

 Reinhards Kērners

  • «Kā Jēzus augšāmcēlās» | Lieldienu grāmata